Rekisteriseloste (asiakastietorekisteri)

24.05.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Terhi Kallio 

Siltakatu 12-14

05900 Hyvinkää

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Terhi Kallio

045 127 0888

terhi.kallio@outlook.com

3. Rekisterin nimi

Terhi Kallio Tmi asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Tmi Terhi Kallion asiakkaiden hoidon  suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja asiakassuhteiden ylläpito. Asiakkaan suostumuksesta voin lähettää ajankohtaisia tarjouksia sekä tulevista tapahtumista infoa tekstiviestillä tai sähköpostitse. Yhteystietojasi voidaan käyttää myös muun muassa mielipidekyselyyn tai markkinointiin. Tarkoituksena on kehittää yrityksen tarjoamaa palvelua yhä paremmaksi, kasvavaksi sekä kattavaksi. Sinun mielipiteesi on tärkeä ja mielipidekyselyn voin toimittaa sinulle sähköpostitse, tekstiviestillä tai paperilla. Markkinoinnilla tarkoitetaan asiakkaan mielipidekyselyn julkaisemista esim. kotisivuillani (henkilötieto ei ole tunnistettavissa).   

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön nimi ja (henkilötunnus)
  • Sähköpostiosoite, (postiosoite), puhelinnumero
  • Lähiomainen tarvittaessa
  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset 
  • Mahdolliset asiakkaan muut tiedot

Tarpeettomia tietoja ei säilytetä rekisterissä ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot säilytetään ajanvarausjärjestelmässä/asiakastietojärjestelmässä ja tähän ohjelmaan pääsee vain Terhi Kallio.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tai omaisen ilmoittamat tiedot. Mahdollisesti sosiaalipuolelta tai terveydenhuollon henkilökunnalta saadut tiedot (näitä tietoja voidaan tarvita, jos toimin psykoterapeuttina sosiaalipuolella tai terveydenhuollossa). 

7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen Tmi Terhi Kallio ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai sovitusti pidempään. Jos asiakas ei halua tietoja tarjouksista tai ajankohtaisista palveluista, niin ilmoituksella markkinointi voidaan lopettaa (rittää sähköposti, tekstiviesti). Markkinointi on voimassa asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Tmi Terhi Kallio tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.