Mitä on Ratkaisukeskeinen Nepsy-valmennus?

04.05.2019

Ratkaisukeskeinen Nepsy-valmennus sopii lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat ADHD, ADD, autismin kirjon häiriö, as-piirteisyys, Tourette yms. Nepsy-valmennus toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa ja valmennus voidaan suunnata valmennettavan toimintaympäristöön. Jos koulussa tai päivähoidossa on haasteita, niin valmennus voidaan suunnata koulun/päivähoidon puolelle. Jos haasteita on kotona, niin valmennus voidaan suunnata valmennettavan kotiin. Aluksi valmennus tapahtuu kuitenkin toimipisteessäni ja vanhemmat tai toinen vanhempi on lapsen/nuoren kanssa valmennuksessa mukana. Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä sekä vanhempien ohjaaminen sekä tukeminen on tärkeässä roolissa. 

Pääpaino valmennuksessa on löytää uusia toimintatapoja arkeen, mutta tarkoitus on saada valmennettava itse löytämään omat voimavaransa sekä keinonsa selviytyä arjesta paremmin. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen Nepsy-valmennuksen avulla pyritään löytämään parempi toimintakyky valmennettavalle arkeen. Tärkeää on myös määritellä yhdessä vanhempien kanssa valmennettavan tavoitteet sekä pyrkiä saavuttamaan tavoitteet pienin askelin.   

Neropsykiatrinen valmentaja eli Nepsy-valmentaja ei ole vakiintunut terveydenhuollon nimike, mutta koulutus valmentajaksi kestää 15-30op. Itse käyn tällä hetkellä Ratkaisukeskeistä Nepsy-valmentajan 20op:n mittaista kolutusta.  Koulutuksen käynyt voi käyttää nimikettä ja koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatukriteeristön. Itse lähdin koulutukseen, koska koen tarpeellisena käyttää ratkaisukeskeisyyttä lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien hoidossa. Tärkeää olisi viedä Nepsy-valmennusta myös kouluihin sekä perheiden arkeen muiden psykososiaalisten hoitojen rinnalle tai yksistään. Olen opiskellut ratkaisukeskeisyyttä kolme vuotta, joten koen tämän riittävän pohjakoulutukseni vahvistavan osaamistani Nepsy-valmentajana. Tällä hetkellä työskentelen myös lasten ja perheiden parissa Lastenpsykiatrian puolella, missä neuropsykiatriset haasteet ja kuntoutusmuodot ovat tulleet tutuiksi. 

Itselläni on 5-vuotias tyttö ja 10-vuotias poika. Omien lasten kanssa olen harjoitellut myös kotona erilaisia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä kasvun sekä kehityksen tukena. Näistä keinoista on ollut paljon hyötyä arjessa ja lapset ovat oppineet myönteisellä tavalla noudattamaan sääntöjä, oppimaan oma-aloitteisuutta, ottamaan vastuuta sekä kiinnittämään huomiota tärkeisiin asioihin, kuten opiskeluun. Ratkaisukeskeinen Nepsy-valmennus tukee lapsen/nuoren myönteistä kehitystä kohti aikuisuutta. Ratkaisukeskeinen Nepsy-valmennus ei ole terapiaa, tukitoimintaa tai perhetyötä. Ratkaisukeskeinen Nepsy-valmennus on tulevaisuuteen suuntautuvaa, tavoitteellista, toiveikasta, tasavertaista, arvostavaa, myönteistä, luovaa, leikillistä, humoristista ja hyvää yhteistyötä.  

"Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa valmennettavaa luopumaan vanhasta ajatusmallista, josta käsin hän on tähän asti määritellyt ongelmansa." - Louis Cauffman -