Erityisherkkyys

22.03.2019

Tutustuin tähän erityisherkkyydestä kertovaan lukemisen arvoiseen kirjaan. Kirja on nimeltään Erityisherkäksi syntynyt. Kirjassa on kivasti kerrottu Märthan ja hänen kollegansa Elisabethin erityisherkkyydestä. En tässä artikkelissa kerro kirjasta, mutta avaan erityisherkkyyttä. Erityisherkkyys on mielestäni tärkeä aihe, koska herkkyydet ovat lisääntyneet valtavasti. Eritysherkillä on myös oma yhdistys Erityisherkät ry ja yhdistyksen sivuilta näyttää löytyvän Elaine Aronin tai Ilse Sandin kehittämiä testejä,  joiden avulla voit tunnistaa erityisherkkyytesi. 

Erityisherkät ovat usein herkkiä eri ärsykkeille, kuten toisten tunnetiloille, ympäristölle ja äänille. Erityisherkkä voi tunnistaa erilaisia tunnetiloja tilanteissa ja paikoissa. Stressaavat tai riitaisat  tilanteet ovat haasteellisia, koska erityisherkkä voi reagoida tilanteeseen kärsien unettomuudesta, ahdistuksesta tai jännityksestä. Erityisherkät reagoivat voimakkaammin myös kuumuuteen, tuoksuihin, kosketukseen, meluun yms. Sosiaaliset tilanteet voivat olla myös hyvin kuormittavia ja erityisherkkä tarvitsee usein paljon lepoa kuormittavien tilanteiden jälkeen. Erityisherkille on usein tärkeää rutiinit, aikataulut ja oma rauha tehdä asioita. Monesti kuormitusta voi tulla liikaa, jos joutuu tekemään asioita toisen ohjeiden mukaisesti tai tahtisesti. 

Mielestäni erityisherkkyys on myös melko normaalia meille jokaiselle. Ihmisillä on vain niin erilaiset sietorajat kestää kuormitusta. Erityisherkkyyden hyväksyminen ja ymmärtäminen auttaa paljon arjessa. Erityisherkkyys on ominaisuus, mitä ei tarvitse piilotella. Erityisherkkyydestä voisi puhua voimavarana ja taitona. Erityisherkät ovat parhaimmillaan hyvin empaattisia ihmisiä, mutta voivat kuormittua helposti arjessa tai nälkäkin voi saada erityisherkän tolaltaan. Erityisherkät tarvitsevat usein paljon omaa tilaa ja rauhaa. Tämä voi parisuhteessa olla vaikea yhtälö, jos kumppani ei osaa arvostaa tai ymmärtää tätä tarvetta. Parisuhteessa toisen erityisherkkyys on myös hyvä tunnistaa, jotta kumppani pystyy paremmin ymmärtämään herkkyyden aiheuttamaa käytöstä tai tunnepurkauksia. Empaattinen puoli erityisherkillä on usein hyvin vahva ja pystyvät eläytymään toisten tunteisiin hyvin vahvasti. Jos toinen on onnellinen, niin erityisherkkä pystyy iloitsemaan toisen kanssa täysillä. Erityisherkkä vaipuu myös helposti synkkyyteen tunteidensa vietäväksi.

Jos tunnistaa itsessään erityisherkkyyttä, niin on hyvä löytää keinoja päästä tunteista yli. Herkkyyttä ei kannata tai tarvitse piilottaa omasta elämästä, mutta tunteiden hallintaa on hyvä löytää keinoja. Herkkyys on hyvä piirre, koska empaattiset ja herkät ihmiset ovat mielestäni rikkaus. Maailma olisi hyvin kylmä ilman erityisherkkien rakkautta, lämpöä, luovuutta, iloa ja empaattisuutta. 

Herkäksi syntynyt -kirjan saa halutessaan lainaksi minulta terapiavastaanotolla!